'Vilniaus kolegija'. Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategija iki 2020m.

© Mendoza, 2012