'Lietuvos cukrus'. Marijampolė 1931-2011.

Kvietimas.

Skiriama Lietuvos cukraus fabriko Marijampolėje 80-mečiui.

Spausdino: Uždaroji dizaino ir leidybos
AB KOPA.

www.kopa.lt

© Mendoza, 2012